Gedicht: Verdwijnzaamheid

Gedicht: Verdwijnzaamheid

Gedicht: Verdwijnzaamheid Och, mijn Heerser, Koning van het groen1; Zie wat verdriet en eenzaamheid mij doen op mijn waterige2 wegen3, die ik beloop zonder; iemand aan mijn zijde, waarst4 wonder? Koning van het leven, ‘t wonder vant hart, Dwaal ik in het groene, het...