Constanter: Niew Jaer

Constanter: Niew Jaer

Constanter: Niew Jaer Ick soeck het hier, ick soeck het daer , Ick vind niet niews aen ’t Niewe Jaer , Dan dat men ’t niew heeft willen noemen. Waer ’t niewe tijd met niewe bloemen , Waer ’t niewe Maen waer ’t niewe Sonn1 Die ons het niewe Jaer begonn2 ; ’t Waer een...