C.S. Lewis

We may therefore allow poets to tell us (at least if they are experienced in the same kind of composition) whether it is easy or difficult to write like Milton, but not whether the reading of Milton is a valuable experience.

Preface to Pardise Lost

Nadat de mens zijn omgeving had onderzocht, is hij zichzelf gaan onderzoeken. […] Nu is het denken zelf het object geworden: het is alsof we onze eigen ogen uit ons hoofd hebben genomen om ze te bekijken.

Subjectivistisch Venijn (essay)

Het heeft geen zin de grondbeginselen te willen ‘doorzien’. Doorzie je alles, dan is alles doorzichtig. Maar een volkomen doorzichtige wereld is een onzichtbare wereld. Wie alles ‘doorziet’, ziet niks.

De afschaffing van de mens

The critique of a chain of reasoning is itself a chain of reasoning: the critique of a tragedy is not itself a tragedy.

Preface to Paradise Lost 

Machtstoename zonder meer is voor de mensheid niet mogelijk. Iedere nieuw verworven macht van de mens is tegelijk macht over de mens. Iedere stap voorwaarts maakt hem tegelijk sterker en zwakker. Bij iedere overwinning is hij behalve zegevierend generaal ook de gevangene achter zijn zegekar.

De afschaffing van de mens

De eerste kwalificatie voor het beoordelen van elke vorm van vakmanschap van een kurkentrekker tot aan een kathedraal is wat het is – wat het bedoeld is te doen en hoe het bedoeld is te gebruiken. Het eerste wat je moet doen is het object dat je voor je hebt te begrijpen: zolang je denkt dat de bedoeling van een kurkentrekker is om blikken te openen of die van een kathedraal om toeristen te vermaken, kun je er niks over zeggen

Preface to Paradise Lost