Huygens: Sneldicht

4 okt. 2020

Vraegt ghy wat sneldicht 

Bier

Schoon Water wierd goe Wijn, doe God hier wilde leven; 
God, die men niet en siet, is evenwel noch hier, 
En’t selve wonder schier;
 (Delft moet het mij vergeven)
Vuyl water werd schoon Bier.