Selecteer een pagina

RACHELLE

Wie ben ik? 

Ik ben een jonge vrouw die Nederlands studeert aan de Universiteit van Amsterdam. Met veel bravoure en enthousiasme schrijf op ChezRachelle mijn gedachtespinsels op. 

Passioneel

j

Discussie

Graag ga ik de discussie aan op mijn blog. 

Intellectuele wereldreis

Is veel lezen uiteindelijk niet gewoon een geestelijke wereldreis? 

Ik geloof in de menselijkheid, en niet de menselijkheid zoals de moderne gevoelige mens het definieert, maar de échte menselijkheid: de rede. En deze rede is het enige wat ons echt onderscheidt van dieren. Vanuit deze premisse beredeneer ik en probeer ik hedendaagse etische kwesties te begrijpen.

Naar deze filosofische ethische kwesties interesseer ik me ook erg in taalbeheersing en letterkunde. Om die reden zul je vaak berichten tegenkomen die hiermee te maken hebben. 
Bij taalbeheersing kun je denken aan retorica, argumentatieleer en communicatie. De vragen die hierbij kunnen rijzen zijn: waarbij draagt stilistiek bij? Wat is stilistiek eigenlijk? Waar komt het idee van stilistische verfraaiing vandaan? Of, waarom gaat het hier mis in de communicatie? 
Bij historische letterkunde gaat mijn passie uit naar de vroegmoderne tijd. Dit is de tijd vanaf 1500 – 1850. Eigenlijk is het moeilijk om te bepalen wanneer de vroegmoderne tijd stopt en de moderne tijd begint, maar dit maakt niet veel uit want ik zal me toch vooral focussen op de zeventiende eeuw. De tijd van het classicisme. De opleving van de klassieke oudheid in de Gouden eeuw. Het teruggaan naar de Romeinse en Griekse stijl. Prachtig. 

HARTENSMACHTEN 

CICERO

Redenaar. Advocaat. Consul. Filosofie. Cicero was dit allemaal. Hij belichaamt de Romeinse welsprekendheid. Met zijn werken De Ideale Redenaar en Fatsoen heeft hij mijn hart veroverd. 

C.S. LEWIS

Misschien wel de slimste man van de twintigste eeuw. C.S. Lewis. De meesten zullen heb kennen van de beroemde Kinderboekenserie Narnia, maar dit is niet de reden dat hij me zo inspireert. Hij schreef vele Christelijke als filosofische werken waarin hij een thema vaak laat terugkomen: een aangeboren, objectief waardesysteem.  

VROEG MODERNE LETTERKUNDE

Vondel. P.C. Hooft. Bredero. Huygens. De mannen van de zeventiende eeuw. De eeuw waarin Amsterdam opbloeide als culturele stad. De mooiste tijd van Nederland! Het was de tijd waarin de Griekse en Romeinse cultuur opnieuw opbloeide, en dat zie je terug in de werken al deze mannen.