Over ChezRachelle

ChezRachelle is geboren uit een passie voor retorica, argumentatie, zeventiende-eeuwse literatuur, boeken én de Gouden Eeuw. De auteur van de content is student Neerlandistiek en gevangen in haar liefde voor haar vakgebied. Via deze website kan ze haar liefde met anderen delen. 

De verschillende gebieden waarin Rachelle gepassioneerd is, lijken op het eerste gezicht misschien onverenigbaar. Echter, wie zich verdiept in de Gouden Eeuw komt er al snel achter dat we in die tijd ook kunnen spreken van de Renaissance. In deze eeuw was er een heropleving van de oude Klassieke (Romeinse) Cultuur. Wie zich bedenkt dat de Romein Cicero hét voorbeeld was voor de Retorica, en wie zich dan ook bedenkt dat argumentatie al werd bestudeerd in die tijd, zal dus snel tot de conclusie komen dat juist de Gouden Eeuw de plek is om deze passies te verenigen. Het is zeker niet denkbaar dat Vondel de overtuigingstechnieken in de wing sloeg. Of dat Hooft geen idee had van de effectiviteit van stijlfiguren. 

De enige passie die op een anomalie lijkt is dan wel de interesse voor de boekenmarkt en de ontwikkeling van de boekdrukkunst. Gelukkig dánkte de Gouden Eeuw zijn naam deels aan de boekenmarkt van de Republiek. De Republiek werd de boekhandel van de wereld. Door de vele vluchtelingen uit Antwerpen kreeg Amsterdam een ware culturele bloei! 

Naast deze passies zul je op ChezRachelle ook artikelen vinden over bepaalde boeken die Rachelle heeft gelezen. Onderwerpen die afwijken van de eerder genoemde passies, zullen onder een aparte navigatie/tab aangebracht worden. Deze website is geschikt voor een ieder die Nederlands studeert of een bijzondere interesse heeft voor deze onderwerpen. De artikelen worden zo geschreven dat ze toegankelijk zijn voor een breed publiek en zonder voorkennis te begrijpen zijn. Om de populariteit van de artikelen te bevorderen, zal Rachelle een academische schrijfstijl verwaarlozen omwille van de leesbaarheid. Voor controleerbaarheid, kun je altijd de bronnen checken onderaan het artikel of de algemene bibliografie van de website raadplegen. Hierin staat elk artikel of boek dat gebruikt is voor de totstandkoming van informatie op de website. Uiteraard kun je bij citaten wel de directe bron zien. 

Zoals al eerder gezegd is Rachelle de auteur van de content. Dit betekent ook dat zij in artikelen meningen en interpretaties zal geven. Wanneer zij iemand parafraseert, zal ze ook expliciet aangeven naar wie ze verwijst. Houd er bij het lezen rekening mee dat een parafrase geen citaat is en dus vaak een eigen verwoording van de auteur (Rachelle) is. De content van de website is altijd zelf geschreven, tenzij anders vermeld. Mocht de informatie van andere bronnen afkomstig zijn, dan zul je dat altijd herkennen aan de aanwezigheid van bronnen. Het overnemen van de content is daarom auteursrechtelijk beschermd. 

Als laatste wordt het afgeraden om de informatie van deze website te gebruiken voor een eigen onderzoek of presentatie. De auteur is geen wetenschapper of in bezit van een master-diploma. Om die reden is de auteur géén autoriteit. De informatie kan je helpen om bepaalde onderwerpen makkelijker te begrijpen, of jou juist kennis laten maken met nieuwe invalshoeken. De website verleent zich dus het beste als boekenlegger en geen boek. Uiteraard is het wel toegestaan om deze website of specifieke artikelen met geïnteresseerden te delen. 

Voor vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen. Ook kun je vaak onderaan een artikel een opmerking achterlaten.