Rede I: De aanval op het egocentrisme

Rede I: De aanval op het egocentrisme I Voordat ik ga beginnen over de zaak die mij niet alleen vanuit mijn villa op het platteland naar deze oude stad trok, maar ook die mij zeer aan het hart ligt en die mij doet beseffen dat bijziendheid in geest een ergere kwaal in...
Brief I

Brief I

Brief I Gegroet allerheerlijkste leermeester, Vergeeft u mijn slordige en vluchtige handschrift van dit bericht. Zo snel als Poseidon over zijn wateren raast, of zo snel als dat Zeus met zijn bliksem schiet, zo snel is dit bericht geschreven. Ik zal u besparen in...
Brief I

Gedicht: Verdwijnzaamheid

Gedicht: Verdwijnzaamheid Och, mijn Heerser, Koning van het groen1; Zie wat verdriet en eenzaamheid mij doen op mijn waterige2 wegen3, die ik beloop zonder; iemand aan mijn zijde, waarst4 wonder? Koning van het leven, ‘t wonder vant hart, Dwaal ik in het groene, het...