Gedicht: Verdwijnzaamheid

Gedicht: Verdwijnzaamheid

Gedicht: Verdwijnzaamheid Och, mijn Heerser, Koning van het groen1; Zie wat verdriet en eenzaamheid mij doen op mijn waterige2 wegen3, die ik beloop zonder; iemand aan mijn zijde, waarst4 wonder? Koning van het leven, ‘t wonder vant hart, Dwaal ik in het groene, het...
Constanter: Niew Jaer

Constanter: Niew Jaer

Constanter: Niew Jaer Ick soeck het hier, ick soeck het daer , Ick vind niet niews aen ’t Niewe Jaer , Dan dat men ’t niew heeft willen noemen. Waer ’t niewe tijd met niewe bloemen , Waer ’t niewe Maen waer ’t niewe Sonn1 Die ons het niewe Jaer begonn2 ; ’t Waer een...