Metafoor

Een metafoor is een vorm van overdrachtelijk taalgebruik waarbij je iets benoemt/omschrijft in termen van een ander domein. Een voorbeeld van een metafoor kan zijn: het winnen van een discussie. Een discussie wordt met zo’n metafoor uitgedrukt in termen van...